srpski english

Dozvola Pilota PPL(A)

Cilj kursa:

Cilj kursa PPL(A) je da obuči pilota učenika da leti sigurno i efikasno prema pravilima vizuelnog letenja (VFR).

Student mora da ima najmanje 17 godina života da bi pristupio obuci uz saglasnost jednog roditelja.
Student mora da ima minimalno završenu ili započetu srednju školu.

Prava:

Prava imaoca  dozvole privatnog pilota aviona - PPL ( A ) su da leti u svojstvu PIC ili usvojstvu kopilota bez novčane naknade na avionima ili motornim jedrilicama - TMG na nekomercijalnim letovima.
Bez obzira na prethodnu tačku , imaoc dozvole privatnog pilota  aviona - PPL ( A ) koji ima pravo da obavlja poslove instruktora ili ispitivača može primati naknadu za:
1 ) sprovođenje obuke za dozvolu pilota lakih zrakoplova  aviona - LAPL ( A) ili dozvolu privatnog pilota  avion a - PPL ( A ) ;
2 ) sprovođenje praktičnih ispita i provera stručnosti za gore navedene dozvole ;
3 ) sve ostale poslove koje ima prava da obavlja na temelju upisanih ovlaštenja i certifikata iz gore navedenih dozvola .

Plan obuke:

Obuka se sastoji od:

1. Teoretske nastave
2. Ispita iz predmeta teoretske nastave,
3. Obuke na zemlji i
4. Obuke u vazduhu. 

Fond časova teorijske obuke je 120 (nastavni čas je 60 min). Ispiti iz predmeta teorijske nastave se vrše nakon završetka svakog od teorijskih predmeta.
Kompletna obuka za zvanje privatni pilot aviona traje 3 meseca s tim što uticaj meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje studenta tokom obuke mogu uticati na ukupno vreme trajanja obuke.


Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.