srpski english

Dozvola Transportnog Pilota ATPL (A) Modulrni kurs

Cilj ATPL(A) modularnog programa obuke je da obuči kandidate do teorijskog  nivoa stručnosti potrebnog za izdavanje ATPL(A).

Obuci za ATPL modularnim kursem može pristupiti kandidat koji:

  • Je stariji od 21 godina.
  • Da poseduju najmanje dozvolu privatnog pilota aviona (PPL(A)) koja je izdata u skladu sa Aneksom 1 Čikaške konvencije
  • Da ima minimum srednju skolu
  • Vazece lekarsko uverenje class I
  •  Pre pristupanja kursu, „Pegaz Pilot Academy“ mora da proveri putem ulaznih testova da li kandidat ima odgovarajuca znanja iz:

- Matematike
- Fizike
- Engleskog jezika (ukoliko ne zadovoljava nivo poznavanja engleskog jezika potrebno je da upise dodatne casove u okviru „Pegaz Pilot Academy“

Kako bi mogao da prati i razume teorijsku nastavu obuhvacenu kurskom

Program obuke mora da obuhvati teorijsku obuku do nivoa znanja za sticanje  (ATPL(A)) ;

Fond časova teorijske obuke je 659  (nastavni čas je 60 min)

Teorijska obuka za ATPL(A) za kandidata sa PPL(A)  traje 24 nedelja (6 meseci), za kandidata sa CPL(A) ili ovlascenjem  IR  traje 17 nedelja (4 meseca), a za kandidata sa CPL(A) i ovlascenjem  IR  traje 12 nedelja (3 meseca), po 5 sati nastave dnevno.

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.