srpski english

Ovlašćenje za Instrumentalno Letenje IR (A) (ME) Modularni kurs

Cilj modularnog kursa za IR(A) je da obuči pilote do nivoa stručnosti neophodnog za upravljanje avionom prema IFR i u IMC, u skladu sa PART-FCL.615 Dodatak 6.

Kandidati za ovlašćenje za instrumentalno letenje (IR) moraju da:

1.  Poseduju najmanje dozvolu privatnog pilota (PPL) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova; i: pravo na    noćno letenje u skladu sa FCL.810; ili
2.  dozvolu profesionalnog pilota (CPL) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova;
3.Ostvare najmanje 50 sati maršrutnog letenja u svojstvu PIC na avionima, od čega najmanje 10 sati na odgovarajućoj kategoriji vazduhoplova           
4.Da ima važeće lekarsko uverenje klase 1
5. Da ima najmanje 18 godina
6.Ima minimalno završenu srednju školu.

         Kurs se sastoji iz dva modula koji mogu da se pohađaju odvojeno ili kombinovano.

Kompletna obuka za zvanje IR(A)/ME traje 4 meseca s tim što uticaj meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje kandidata tokom obuke mogu uticati na ukupno vreme trajanja obuke

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.