srpski english

Dozvola Profesionalnog Pilota CPL(A)

Cilj kursa:

Cilj CPL(A) modularnog programa obuke je da obuči imaoce dozvole privatnog pilota aviona (PPL(A)) do nivoa stručnosti potrebnog za izdavanje dozvole profesionalnog pilota aviona.

Obuci za CPL modularnim kursem može pristupiti kandidat koji:

1. Je stariji od 18 godina
2. poseduje dozvolu privatnog pilota aviona (PPL(A)) izdatu u skladu sa Aneksom 1 Čikaške konvencije.
3. Pre pristupanja praktičnoj obuci kandidat mora da:
a) ostvari 150 sati letenja;
b) ispuni preduslove za izdavanje ovlašćenja za klasu ili tip za višemotorne avione u skladu sa Glavom H, ako će se višemotorni avion koristiti na praktičnom ispitu.
u  skladu sa  JAR-FCL 1.225 i JAR-FCL 1.240
4. Vazece lekarsko uverenje class I
5. Pre pristupanja kursu, „Pegaz Pilot Academy“ mora da proveri putem ulaznih testova da li kandidat ima odgovarajuca znanja iz

  • Matematike
  • Fizike
  • Engleskog  jezika(ukoliko ne zadovoljava engleskog jezika potrebno je da upise dodatne casove u okviru „Pegaz Pilot Academy“

    Kako bi mogao da prati i razume teorijsku nastavu obuhvacenu kurskom

Prava imaoca dozvole profesionalnog pilota (CPL) su da, u okviru odgovarajuće kategorije vazduhoplova:

1) koristi prava iz dozvole pilota lakih vazduhoplova (LAPL) i dozvole privatnog pilota (PPL);
2) leti u svojstvu PIC ili u svojstvu kopilota na letovima koji nisu u okviru javnog avio-prevoza;
3) leti u svojstvu PIC u javnom avio-prevozu na vazduhoplovu sa jednim pilotom pod uslovima definisanim u FCL.060     i u ovoj glavi;
4) leti u svojstvu kopilota u javnom avio-prevozu pod uslovima definisanim u FCL.060.

Kandidati za dozvolu profesionalnog pilota (CPL) moraju da ispune zahteve za klasu ili tip vazduhoplova na kojem će se sprovesti praktičan ispit.

Program obuke mora da obuhvati:
(a) teorijsku obuku do nivoa znanja za sticanje dozvole profesionalnog pilota aviona (CPL(A));
(b) obuka na zemlji
(c) praktičnu obuku prema pravilima za vizuelno i instrumentalno letenje.
. Fond časova teorijske obuke je 250  (nastavni čas je 60 min).
Teorijska obuka za CPL(A)  traje 5 nedelja, po 5 sati nastave dnevno. Sa prakticnom  nastavom  moze da se pocne nakon 65% odslusane teorijske nastave. Prakticna nastava se provodi kroz 20-25 dana  u zavisnosti od  uticaja meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje kandidata tokom obuke.

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.